عمار حکیم با مقتدی صدر دیدار کرد

ایسنا، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در دیدار با رهبر جریان صدر بر اهمیت رویارویی با بحران کنونی از طریق حفظ وحدت ملی بیشتر تاکید کرد. دفتر عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد در دیدار حکیم با مقتدا صدر رهبر جریان صدر در دفترش در نجف به بررسی اوضاع امنیتی […]

ایسنا، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در دیدار با رهبر جریان صدر بر اهمیت رویارویی با بحران کنونی از طریق حفظ وحدت ملی بیشتر تاکید کرد.

دفتر عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد در دیدار حکیم با مقتدا صدر رهبر جریان صدر در دفترش در نجف به بررسی اوضاع امنیتی و سیاسی عراق پرداخته شد.

حکیم در این دیدار بر اهمیت رویارویی با بحران کنونی عراق از طریق وحدت ملی تاکید کرد.

۲۹ خرداد ۱۳۹۳ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI