جدیدترین قیمت‌ها در بازار لپ‌تاپ

جدیدترین قیمت‌ها در بازار لپ‌تاپ اعلام شده است.این قیمت‌ها مربوط به محصولات دارای گارانتی در بازار است. ASUS برند (مدل) قیمت (تومان) Asus-Gseries-G750JX-3D-i7-12-1T-3G-Win7 ۷,۴۹۰,۰۰۰ Asus-Gseries-G55SW-i7-12-1T-2G-Win8-Blu ۶,۴۹۰,۰۰۰ Asus-Nseries-N550JV-i7-8-1T-4G-Blu-Win8 ۴,۰۸۰,۰۰۰ Asus-Nseries-N550JK-i7-8-1T-4G-Touch ۴,۱۲۰,۰۰۰ Asus-Nseries-N550JR-i7-8-1T-2G-Touch ۳,۵۱۰,۰۰۰ ASUS-Vivobook-S551LB-i7-8-1T-2G-Touch ۳,۳۵۰,۰۰۰ Asus-Nseries-N75SL-i5-6-750-2G-Win7 ۲,۹۵۰,۰۰۰ Asus-Fseries-F550-i5-6-1T-2G ۲,۵۶۰,۰۰۰ Asus-Xseries-X450LD-i7-8-1T-2G ۲,۵۷۰,۰۰۰ Asus-Kseries-K550-i7-8-1T-2G-Win8 ۲,۷۷۰,۰۰۰ Asus-Kseries-K46CB-i5-6-1T-2G ۲,۳۰۰,۰۰۰ Asus-Xseries-X550LC-i5-6-1T-2G ۲,۳۵۰,۰۰۰ Asus-Xseries-X450LD-i7-4-750-2G ۲,۴۵۰,۰۰۰ Asus-Kseries-K550-i5-6-750-2G-Win8 ۲,۱۹۰,۰۰۰ Asus-Xseries-X450LD-i5-4-750-2G ۲,۱۰۰,۰۰۰ Asus-Xseries-X550LD-i5-4-750-2G ۲,۱۲۰,۰۰۰ Asus-Sseries-S300-i3-4-500 […]

جدیدترین قیمت‌ها در بازار لپ‌تاپ اعلام شده است.این قیمت‌ها مربوط به محصولات دارای گارانتی در بازار است.

ASUS

برند (مدل) قیمت (تومان)
Asus-Gseries-G750JX-3D-i7-12-1T-3G-Win7 ۷,۴۹۰,۰۰۰
Asus-Gseries-G55SW-i7-12-1T-2G-Win8-Blu ۶,۴۹۰,۰۰۰
Asus-Nseries-N550JV-i7-8-1T-4G-Blu-Win8 ۴,۰۸۰,۰۰۰
Asus-Nseries-N550JK-i7-8-1T-4G-Touch ۴,۱۲۰,۰۰۰
Asus-Nseries-N550JR-i7-8-1T-2G-Touch ۳,۵۱۰,۰۰۰
ASUS-Vivobook-S551LB-i7-8-1T-2G-Touch ۳,۳۵۰,۰۰۰
Asus-Nseries-N75SL-i5-6-750-2G-Win7 ۲,۹۵۰,۰۰۰
Asus-Fseries-F550-i5-6-1T-2G ۲,۵۶۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X450LD-i7-8-1T-2G ۲,۵۷۰,۰۰۰
Asus-Kseries-K550-i7-8-1T-2G-Win8 ۲,۷۷۰,۰۰۰
Asus-Kseries-K46CB-i5-6-1T-2G ۲,۳۰۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X550LC-i5-6-1T-2G ۲,۳۵۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X450LD-i7-4-750-2G ۲,۴۵۰,۰۰۰
Asus-Kseries-K550-i5-6-750-2G-Win8 ۲,۱۹۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X450LD-i5-4-750-2G ۲,۱۰۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X550LD-i5-4-750-2G ۲,۱۲۰,۰۰۰
Asus-Sseries-S300-i3-4-500 ۱,۸۶۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X552LD-i5-4-500-1G ۱,۷۸۹,۰۰۰
Asus-Aseries-A550-i3-4-500-2G ۱,۶۶۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X452CL-2117-4-500-1G ۱,۴۹۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X452CL-i3-4-500-1G ۱,۶۹۰,۰۰۰
Asus-XSeries-X200MA-Quad-2-500 ۱,۳۵۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X451CA-1007U-2-500 ۱,۱۴۰,۰۰۰

SONY VAIO

Sony-Vaio-SVD13-213-CX-i5-4-128-Win8-Touch ۴,۱۵۰,۰۰۰
Sony-Vaio-SVD11-21Z9EB-i7-8-256-Win8-Touch ۵,۵۰۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVP-13-215-CDB-i5-8-128-Win8-Touch ۴,۲۰۰,۰۰۰
SONY-VAIO-SVF-15-A17-CL-i7-8-1T-1G-Win8-Touch ۳,۳۰۰,۰۰۰
Sony-SVT-14-127-CGS-i7-4-500-Win8-Touch ۳,۸۵۰,۰۰۰
Sony-Vaio-S13-133CA-i5-4-750-1G-Win8 ۳,۳۵۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-15-215-CL-i5-6-750-1G-Win8-Touch ۳,۳۵۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-14-215-CX-i5-6-750-Win8-Touch ۲,۹۵۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-14-213-CX-i3-4-500-Win8-Touch ۲,۳۷۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-14-215-CLW-i5-6-1T-Win8 ۲,۶۵۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-14-213-i3-6-750-Win8 ۲,۲۰۰,۰۰۰

ACER

Acer-Aspire-E1-572-i7-8-1T-2G ۲,۱۵۰,۰۰۰
Acer-Aspire-E1-572-i5-4-500-1G ۱,۵۹۰,۰۰۰
Acer-Aspire-E1-572-i5-4-500-2G ۱,۷۷۰,۰۰۰
Acer-Aspire-V5-571-i5-4-750-1G ۱,۷۵۰,۰۰۰
Acer-Aspire-E1-572-i3-4-500-1G ۱,۴۴۰,۰۰۰

HP

HP-ProBook-450-i7-8-1T-2G ۲,۷۴۰,۰۰۰
HP-ProBook-4540-i7-8-750-2G ۲,۵۱۰,۰۰۰
HP-Pavilion-15n246ee-i7-8-1T-2G ۲,۵۱۰,۰۰۰
HP-Pavilion-15n245ee-i7-8-1T-2G ۲,۵۱۰,۰۰۰
HP-ProBook-450-i7-4-750-2G ۲,۵۰۰,۰۰۰
HP-ProBook-450-i5-8-1T-2G ۲,۲۷۵,۰۰۰
HP-ProBook-350-G1-i5-6-1T-2G ۲,۰۱۰,۰۰۰
HP-ProBook-450-i5-4-750-2G ۱,۹۹۰,۰۰۰
HP-Pavilion-15-n240-i5-4-750-2G ۱,۹۳۰,۰۰۰
HP-Pavilion-15-n240-i5-4-750-2G ۱,۹۲۰,۰۰۰
HP-ProBook-4540-i5-4-750-2G ۱,۹۸۰,۰۰۰
HP-Pavilion-15n237se-i3-4-500-2G ۱,۷۰۰,۰۰۰
HP-Pavilion-15n235se-i3-4-500-2G ۱,۶۹۰,۰۰۰
HP-Pavilion-15n236se-i3-4-500-2G ۱,۶۷۰,۰۰۰
HP-ProBook-455-A6-4-750-2G ۱,۶۵۰,۰۰۰
HP-Pavilion-15n013se-i3-4-500-1G ۱,۶۱۰,۰۰۰
HP-Pavilion-15n059se-i3-4-500-1G ۱,۶۱۰,۰۰۰
HP-Pavilion-15-D033-i3-4-500-1G ۱,۵۶۰,۰۰۰
HP-Pavilon-1000-i3-4-500-1G ۱,۵۲۰,۰۰۰

IBM LENOVO

Lenovo-Eseries-E531-Thinkpad-i7-8-1T-2G ۲,۵۸۰,۰۰۰
Lenovo-ideapad-Z510-i7-8-1T-2G ۲,۵۷۰,۰۰۰
Lenovo-ideapad-Z510-i7-6-1T-2G ۲,۴۶۰,۰۰۰
Lenovo-ideapad-Z510-i5-6-1T-2G ۲,۱۲۰,۰۰۰
Lenovo-ideapad-Z510-i5-4-500GB-2G ۲,۰۰۰,۰۰۰
Lenovo-Essential-G510-i7-8-1T-4G ۲,۴۹۰,۰۰۰
Lenovo-Essential-G510-i5-6-1T-2G ۱,۸۸۰,۰۰۰
Lenovo-Essential-G510-i5-4-500-2G ۱,۷۵۰,۰۰۰
Lenovo-Essential-G510-i3-4-500-2G ۱,۵۷۰,۰۰۰
Lenovo-Essential-G510-i5-4-500-1G ۱,۶۳۰,۰۰۰
Lenovo-Essential-G510-i5-6-1T-2G ۱,۸۸۰,۰۰۰
Lenovo-Essential-G510-i3-4-500-2G ۱,۵۷۰,۰۰۰

APPLE

Apple-MacBookPro-ME294-i7-16-512-2G-MAC ۸,۱۹۰,۰۰۰
Apple-MacBook-Pro-ME293-i7-8-256-MAC ۶,۴۵۰,۰۰۰
Apple-MacBook-pro-ME866-i5-8-512-MAC ۵,۹۹۵,۰۰۰
Apple-MacBookPro-series-MD103-i7-4-500-512M-Mac ۵,۶۳۰,۰۰۰
Apple-MacBook-pro-ME865-i5-8-256-MAC ۵,۰۰۰,۰۰۰
Apple-MacBookPro-series-MD102-i7-8-750-Mac ۴,۹۵۰,۰۰۰
Apple-MacBook-Pro-ME864-i5-4-128-MAC ۴,۲۹۰,۰۰۰
Apple-MacBookAir-Series-MD761-i5-4-256-Mac ۴,۲۵۰,۰۰۰
Apple-MacBookAir-Series-MD712-i5-4-256-Mac ۳,۸۲۰,۰۰۰
Apple-MacBookPro-series-MD101-i5-4-500-Mac ۳,۶۷۰,۰۰۰
Apple-MacBookAir-Series-MD760-i5-4-128-Mac ۳,۴۸۰,۰۰۰
Apple-MacBookAir-Series-MD711-i5-4-128-Mac ۳,۲۳۰,۰۰۰

DELL

DELL-Inspiron-5537-i7-8-1T-2G ۲,۵۹۰,۰۰۰
DELL-Inspiron-5537-i7-4-500-2G ۲,۹۱۰,۰۰۰
Dell-Inspiron-5521-i5-4-750-2G ۱,۸۰۰,۰۰۰
DELL-Inspiron-5537-i5-4-500-2GB ۱,۷۸۰,۰۰۰
Dell-Inspiron-3521-i3-4-500-1G ۱,۶۲۰,۰۰۰
Dell-Inspiron-3521-i3-4-500 ۱,۴۶۰,۰۰۰
۲۴ خرداد ۱۳۹۳ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI