پر افتخار ترین قاری قرآن در مسابقات+عکس

پر افتخار ترین قاری قرآن در مسابقات+عکس

«جعفر فردی» نماینده کشورمان در مسابقات بین‌المللی قرآن کریم بود کهپس از ۱۳ سال ممارست در رقابت‌های قرآنی، موفق به کسب مقام نخست این مسابقات شد. ۱۳ سال حضور در مسابقاتسبب شد تا فردی عناوین زیادی در مسابقات مختلف داخلی و خارجی کسب کند و این عناوین وی را پرافتخار‌ترین قاری قرآن تاریخ کشور کرده […]

«جعفر فردی» نماینده کشورمان در مسابقات بین‌المللی قرآن کریم بود کهپس از ۱۳ سال ممارست در رقابت‌های قرآنی، موفق به کسب مقام نخست این مسابقات شد.

۱۳ سال حضور در مسابقاتسبب شد تا فردی عناوین زیادی در مسابقات مختلف داخلی و خارجی کسب کند و این عناوین وی را پرافتخار‌ترین قاری قرآن تاریخ کشور کرده است.

در این گزارش عناوین داخلی و خارجی فردی را با هم مرور می‌کنیم.

عناوین کشوری

رتبه سوم مسابقات سراسری قرآن کریم در سال‌ ۱۳۸۲

رتبه چهارم مسابقات سراسری قرآن کریم در سال ۱۳۸۳

رتبه سوم مسابقات سراسری قرآن کریم در سال‌ ۱۳۸۴

رتبه دوم مسابقات سراسری اذان و ابتهال در سال۱۳۸۴

رتبه دوم مسابقات سراسری قرآن کریم در سال‌ ۱۳۸۶

رتبه سوم مسابقات سراسری قرآن کریم در سال ۱۳۸۷

‌رتبه سوم مسابقات سراسری قرآن کریم در سال‌ ۱۳۹۱

‌رتبه اول مسابقات سراسری قرآن کریم در سال ۱۳۹۲

عناوین بین‌المللی

رتبه اول مسابقات بین‌المللی قرآن کشور سوریه در سال ۱۳۸۲

رتبه اول مسابقات بین‌المللی قرآن کشور تونس در سال ۱۳۸۲

رتبه چهارم مسابقات بین‌المللی قرآن کریم کشور لیبی در سال ۱۳۸۳

رتبه اول مسابقات بین‌المللی قرآن کریم کشور هندوستان در سال ۱۳۸۴

رتبه دوم مسابقات بین‌المللی مالزی درسال ۱۳۸۷

رتبه اول مسابقات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در سال در سال ۱۳۹۳

فردی در سال ۱۳۹۲ به مسابقات بین‌المللی روسیه اعزام شد که به دلیل عدم دقت اعزام‌کنندگان با مسابقات حفظ روبرو شد.

وی همچنیندارای مقام دوم مالزی و چهارم لیبی است که کارشناسان قرآن کریم وی را شایستهرتبه اول هر دو مسابقات بیان می‌کردند.

کسب ۱۴ مقام کشوری و بین‌المللی «جعفر فردی»را رکور‌ددار کسب مقام از مسابقات مختلف قرآن کریم کرده است، البته فردی عناوین دیگری هم در مسابقات مختلف قرآن کریم کسب کرده که در این گزارش فقطبهمهم‌ترین آنها اشاره کردیم.

همچنین جعفر و حسین فردی تنها برادرانی هستند که تاکنون موفق به کسب مقام نخست مسابقات بین‌المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران شده‌اند که این هم به نوعی رکورد محسوب می‌شود.

۱۸ خرداد ۱۳۹۳ | پیوندک |
ارسال دیدگاه

*

code

KHAMENEI KHAMENEI