عکس کسی که سر میرزا کوچک خان را برید !!!


رضا اسکستانی کسی که پس از بریدن سر میرزا کوچک خان ، آن را به خان تالش تحویل داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.