شعرآیت الله خامنه ای در جواب شعر معروف حضرت امام

شعرآیت الله خامنه ای در جواب شعر معروف حضرت امام

شعرآیت الله خامنه ای در جواب شعر معروف حضرت امام
(من به خال لبت ای دوست گرفتار شده ام /  چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم)

تو که خود خال لبی از چه گرفتار شدی / تو طبیب همه ای از چه تو بیمار شدی


تو که فارق شده بودی ز همه کون و مکان / دار منصور بریدی همه تن دار شدی


عشق معشوق و غم دوست بزد بر تو شرر / ای که در قول و عمل شهره بازار شدی


مسجد و مدرسه را روح و روان بخشیدی / وه که بر مسجدیان نقطه پرگار شدی


خرقه پیر خراباتی ما سیره توست / امت از گفته در بار تو هشیار شدی


واعظ شهر همه عمر بزد لاف منی / دم عیسی مسیح از تو دیدار شدی


یادی از ما بنما ای شده آسوده ز غم / ببریدی ز همه خلق و به حق یار شدی

۲۱ بهمن ۱۳۸۹ | |