ظهور،تصویر واقعی شیطان

سایت خبری,ظهور,تصویر واقعی شیطان,امام زمان,دانلود سخنرانی

فید فیس بوک ریزنگار
ابرومهر

دانلود تمام سخنرانی های استاد رائفی پور

موثرترین فیلم افشاگری،کامل و تخصصی در مورد

فراماسونری ، دجال شیطانی ، آخر زمان

با دیدن این فیلم ها :

نگاهتون رو به دنیا عوض کنین…

دانسته هاتون رو بروز کنین…

جواب سوال های بی جواب رو بیابید…

شیطان و فرمول تسلط بر انسان رو بشناسید…

دشمنان خود،که دشمنان خدا و دین و امام هستند رو بهتر یشناسید…

و در آخر…

با دیده بازتر ، آماده نبرد با این جریان شیطانی بشید…

توسط استاد :  علی اکبر رائفی پور


دانلود تمام سخنراني هاي استاد رائفي پور

–= مشاهده آنلاین و دانلود مستقیم =–

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنچم

قسمت ششم

***

سرور ۲

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنچم

قسمت ششم

دانلود تمام سخنراني هاي استاد رائفي پور

دانلود تمام سخنراني هاي استاد رائفي پور

-= دانلود تصویری با فرمت ۳GP برای موبایل و کامپیوتر =-

*** دانلود مستقیم و مشاهده آنلاین ***

همایش فراماسونری در موسسه موعود قسمت اول

همایش فراماسونری در موسسه موعود قسمت دوم

همایش فراماسونری در موسسه موعود قسمت سوم

همایش فراماسونری در موسسه موعود قسمت چهارم

همایش فراماسونری در موسسه موعود قسمت پنجم

دانلود تمام سخنراني هاي استاد رائفي پور

*** دانلود غیر مستقیم ***

همایش فراماسونری در موسسه موعود قسمت اول ۱۷mg

دانلود تمام سخنراني هاي استاد رائفي پور

دانلود تمام سخنراني هاي استاد رائفي پور

سری دوم تصویری های سخنرانی،در یکی دیگر از دانشگاه ها

= دانلود تصویری با فرمت MP4 برای موبایل و کامپیوتر =-

دانلود مستقیم

جن وشیطان،فرقه های نوظهور،موسیقی و رسانه،جادو،نازیسم ۱

جن وشیطان،فرقه های نوظهور،موسیقی و رسانه،جادو،نازیسم ۲

جن وشیطان،فرقه های نوظهور،موسیقی و رسانه،جادو،نازیسم ۳

جن وشیطان،فرقه های نوظهور،موسیقی و رسانه،جادو،نازیسم ۴

جن وشیطان،فرقه های نوظهور،موسیقی و رسانه،جادو،نازیسم ۵

******

دانلود غیر مستقیم

جن وشیطان،فرقه های نوظهور،موسیقی و رسانه،جادو،نازیسم ۱

جن وشیطان،فرقه های نوظهور،موسیقی و رسانه،جادو،نازیسم ۲

جن وشیطان،فرقه های نوظهور،موسیقی و رسانه،جادو،نازیسم ۳

جن وشیطان،فرقه های نوظهور،موسیقی و رسانه،جادو،نازیسم ۴

دانلود تمام سخنراني هاي استاد رائفي پور

لینک دانلود قسمت اول  :   {لینک مستقیم} حجم  ۱۷۰  مگابایت

لینک دانلود قسمت دوم :   {لینک مستقیم} حجم  ۱۴۳  مگابایت

 

لینک دانلود قسمت اول  :   {لینک مستقیم} حجم  ۷۸  مگابایت

لینک دانلود قسمت دوم :   {لینک مستقیم} حجم  ۷۶  مگابایت

دانلود تمام سخنراني هاي استاد رائفي پور

همایش های فراماسونری در شهرری

دانلود تمام سخنراني هاي استاد رائفي پور
لینک های مستقیم
همایش سلطه پوشالی،نشست اول ۱۱۴.۴۶ مگابایت دانلود تمام سخنراني هاي استاد رائفي پور
همایش سلطه پوشالی۲ – قسمت ۱ ۲۷ مگابایت دانلود تمام سخنراني هاي استاد رائفي پور
همایش سلطه پوشالی۲ – قسمت ۲ ۳۳.۸۷ مگابایت دانلود تمام سخنراني هاي استاد رائفي پور
همایش سلطه پوشالی۲ – قسمت ۳ ۳۵.۰۸ مگابایت دانلود تمام سخنراني هاي استاد رائفي پور
همایش سلطه پوشالی۲ – قسمت ۴ ۳۹.۵۶ مگابایت دانلود تمام سخنراني هاي استاد رائفي پور
همایش سلطه پوشالی۲ – قسمت ۵ ۳۸.۷۹ مگابایت دانلود تمام سخنراني هاي استاد رائفي پور
همایش سلطه پوشالی۲ – قسمت ۶ ۳۹.۲۹ مگابایت دانلود تمام سخنراني هاي استاد رائفي پور
همایش سلطه پوشالی۲ – قسمت ۷ ۳.۲ مگابایت دانلود تمام سخنراني هاي استاد رائفي پور
همایش سلطه پوشالی۲ – قسمت ۸ ۳۹.۶۹ مگابایت دانلود تمام سخنراني هاي استاد رائفي پور
همایش سلطه پوشالی۲ – قسمت ۹ ۳۹.۹۸ مگابایت دانلود تمام سخنراني هاي استاد رائفي پور
همایش سلطه پوشالی۲ – قسمت ۱۰ ۳۲.۲۸ مگابایت دانلود تمام سخنراني هاي استاد رائفي پور
همایش سلطه پوشالی۲ – قسمت ۱۱ ۴۵.۴۹ مگابایت دانلود تمام سخنراني هاي استاد رائفي پور

دانلود تمام سخنراني هاي استاد رائفي پور


دانلود تمام سخنراني هاي استاد رائفي پور

 

لینک دانلود قسمت اول  :   {لینک مستقیم} حجم   ۶۸  مگابایت

لینک دانلود قسمت دوم :   {لینک مستقیم} حجم  ۱۴۳  مگابایت

لینک دانلود قسمت سوم :   {لینک مستقیم} حجم  ۱۹۹  مگابایت

دانلود تمام سخنراني هاي استاد رائفي پور

دانلود تمام سخنراني هاي استاد رائفي پور

 

لینک دانلود قسمت اول  :   {لینک مستقیم} حجم  ۱۵۳  مگابایت

لینک دانلود قسمت سوم :  {لینک مستقیم} حجم ۱۴۰  مگابایت

لینک دانلود قسمت چهارم :  {لینک مستقیم}  حجم ۲۰  مگابایت

 

دانلود تمام سخنراني هاي استاد رائفي پور

قسمت اول

دانلود تمام سخنراني هاي استاد رائفي پور

دانلود تمام سخنراني هاي استاد رائفي پوردانلود تمام سخنراني هاي استاد رائفي پور

 

لینک دانلود  قسمت دوم  :   {لینک مستقیم} حجم  ۱۶۵  مگابایت

 

دانلود تمام سخنراني هاي استاد رائفي پور

همایش فراماسونری در دانشگاه قزوین قسمت دوم ۱۵mg

همایش فراماسونری در دانشگاه قزوین قسمت سوم ۲۰mg

همایش فراماسونری در دانشگاه قزوین قسمت چهارم ۱۷mg

همایش فراماسونری در دانشگاه قزوین قسمت پنجم ۲mg

۸ اسفند ۱۳۸۹ | |