پرسروصدا تر از فصول پیشین؛

فصل دوم استیج ۲۰۱۷ | شبکه من و تو | Stage 2017

فصل جدید برنامه پرمخاطب استیج کانال Manoto1 با اجرای رهااعتمادی و داوری شهرام آذر و بابک سعیدی و رضا روحانی و حامد نیک پی آغاز شده است.

تازه ترین ها